Flytta till Danmark

Vid varje flytt är det mycket som måste tas i beaktande, allting från att packa, ordna flyttfirma, fixa avtal och komma till rätta i den nya bostaden. Vid en utlandsflytt är det utöver dessa områden ännu fler saker du måste tänka på, eftersom du inte endast flyttar till en ny bostad utan även nytt land. Ska du flytta till Danmark? Det är du inte ensam om! Många svenskar väljer att bosätta sig i Danmark på grund av arbete, studier eller för att få uppleva något nytt. Därför har vi samlat ihop den viktigaste informationen hur man ska gå till väga när man flyttar från Sverige till Danmark.

Behöver jag arbets- och uppehållstillstånd?

Du får fritt resa till Danmark för boende, arbete och studier som medborgare i ett annat nordiskt land. Du behöver alltså varken ha arbets- eller uppehållstillstånd. 

Hur ska jag folkbokföra mig och få danskt personnummer?

Som medborgare i ett nordiskt land, EU-land, ett EES-land eller i Schweiz, har du rätt att bli folkbokförd i Danmark ifall du ska vistas i landet mer än 3 månader. Med andra ord har du en möjlighet att folkbokföra dig om du vistas i Danmark 3-6 månader. Däremot har du har en skyldighet att bli folkbokförd om du bor i Danmark längre än 6 månader. När du folkbokför dig i Danmark avregistreras du automatiskt från Sverige, i och med att du kan bara vara folkbokförd endast i ett Nordiskt land.

Du kan bli folkbokförd i det danska personregistret CPR (Det Centrale Personregister), var du även får ett danskt personnummer. Din flytt ska anmälas till din nya hemkommun senast 5 dagar efter att du flyttat till Danmark, så länge du uppfyller villkoren ovan om att bli folkbokförd. 

Beroende på till vilken kommun du flyttar finns det olika sätt hur du kan anmäla din flytt. Ifall du flyttar till vissa kommuner på huvudstadsområdet eller Själland, kan du anmäla din flytt på nätet.  Ifall du flyttar till annan dansk kommun från utlandet, måste du personligen anmäla din flytt på ett medborgarsservicecenter (Borgerservicecenter) i den kommun du flyttat till. Kom ihåg att ta med legitimation, antingen pass eller identitetskort. Du måste även ange din adress och vid behov ta med dig annan dokumentation, beroende varifrån du flyttar.

Kontakta Skattestyrelsen

Efter att du folkbokfört dig ska du kontakta Skattestyrelsen som upprättar ett skattekort åt dej, eftersom du är skattskyldig ifall du arbetar eller bor i Danmark. Du måste i förväg ha en uppfattning hur mycket du kommer tjäna och andra inkomster eller avdrag. Men du ska inte betala skatt till två länder för samma inkomst.

Vad är NemID & MitID?

NemID är den danska e-legitimationen som kommer bli ersatt av MitID under åren 2021–2022. MitID fungerar som ett elektroniskt id och är främst en applikation. Med hjälp av den kan du logga in på digitala självbetjäningstjänster i Danmark, till exempel din internetbank eller när du köper något på nätet. MitID kan du beställa på borger.dk, genom att personligen kontakta Borgerservice i din kommun eller via din bank. Du kan läsa mera om MitID här.

Hur får jag tillgång till vårdtjänster och hälsokort?

Du är sjukförsäkrad om du bor eller arbetar i Danmark. Som folkbokförd i Danmark får du ett hälsokort (sunhedskort) som bestyrker att du har rätt till vårdtjänster i Danmark. Kortet postas till din danska adress efter att du folkbokfört dig. Detta kort är bevis på att du har tillgång till all hälso- och sjukvård i Danmark. Hälsokortet ska visas upp varje gång du är i kontakt med hälso- och sjukvården.

Är jag socialförsäkrad?

I regel omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar eller bor i. Att vara socialförsäkrad i ett land innebär att du har rätt till olika förmåner och bidrag så som föräldrapenning, sjukpenning och andra ersättningar. Det finns dock många special situationer och fall, därför rekommenderar vi att du kontaktar myndigheterna i det land du bor, arbetar eller studerar i.

Flyttgods och husdjur

När du flyttar från ett EU-land till Danmark får du fritt ta med dig ditt flyttgods. Det finns dock särskilda regler när det kommer till bland annat vin, sprit och cigaretter. Du kan läsa mer om det på Skat.dk.

Om du tar med dig ditt husdjur, exempelvis hund, finns det speciella regler att följa. Till exempel skall husdjuret vara identitetsmärkt med mikrochip och ha EU:s djurpass utfärdat att veterinär. Om du reser med hund, måste du ha en hundansvarsförsäkring. I Danmark är veterinär- och livsmedelsmyndigheten Fødevarestyrelsen. På deras sida kan du bekanta dig närmare med information och regler.

Tar du med dig bil till Danmark? Gör dessa 5 steg!

Till Danmark kommer du smidigt över med bil från Sverige till exempel via Öresundsförbindelsen. Om du vill använda din bil i Danmark medans du bor där, måste den i regel vara danskt registrerad. Du har 30 dagar på dig att registrera fordonet. Du får även en dansk registreringsskylt och för att få den måste du betala en registeravgift.  Följ dessa 5 steg:

 1.       Meddela Motorstyrelsen
 2.       Besiktiga din bil
 3.       Be om en värdering av Motorregistret eller privat aktör
 4.       Betala registreringsavgift
 5.       Få bilen registrerad i Motorregistret och köp ny registreringsskylt.

Du kan läsa mera om hur import av bil här.

Ifall du har ett körkort som är utfärdat i ett EU-land, EES-land eller på Färöarna, kan du använda det i Danmark. Du kan även om du vill byta ut ditt svenska körkort till ett danskt EU-körkort.

Hitta bostad!

Vi rekommenderar att du börjar söka bostad i god tid innan din flytt, i och med att det kan ta en stund innan du hittar någon som passar dig och dina behov. Ifall du tänker hyra en bostad finns det både privata och allmänna hyresbostäder. De allmänna hyresbostäderna kan vara svåra att få tag på som nyinflyttad i Danmark, i och med att man måste oftast stå i kö för att få dem. Därför kan du få snabbare tag på en privat hyresbostad. Efter att du varit bosatt i Danmark i sammanlagt fem år, kan du köpa en bostad utan att ansöka om tillstånd hos Civilstyrelsen, men det finns vissa undantag.

Vilka försäkringar måste jag ha?

I Danmark är vissa försäkringar obligatoriska att ha. Dessa är en ansvarsförsäkring om du äger ett registrerat fordon, hundförsäkring om du äger hund och brandförsäkring ifall du ha lån på din bostad. Vi rekommenderar även att åtminstone ha en hemförsäkring som du kan få genom att kontakta olika försäkringsbolag och jämföra försäkringar de rekommenderar. Du kan hitta mera information om olika försäkringar på Forsikringsguiden.

Glöm inte bort att meddela Skatteverket och Försäkringskassan om din flytt!

Innan du flyttar är det är väldigt viktigt att du anmäler din flytt från Sverige till Skatteverket, ifall du flyttar utomlands för över ett år. Efter anmälningen registrerar Skatteverket din  utlandsadress som skickas vidare till andra myndigheter, landsting och SPAR (Statens personadressregister). Kom ihåg att ifall du flyttar med barn, måste du även anmäla deras flytt. Man registreras som utflyttad från och med den dagen flytten sker, förutsatt att anmälan är gjord. Du kan läsa mer och göra flyttanmälan på Skatteverkets sidor.

Förutom flyttanmälan till skatteverket, måste du även anmäla flytten till Försäkringskassan. Anmälan görs för att ta reda på hur flytten påverkar din försäkring i Sverige. Bland annat rätten till vård, försäkring och ersättning, beror på vart du flyttar och hur jobbsituationen ser ut. Anmälan är viktig att göra för att du ska få rätt ersättning och själva flytten kan påverka rätten om fortsatt ersättning. På Försäkringskassans sidor får du mera information.

Gör din flytt lättare med att anlita flyttfirma!

Eftersom det kommer vara mycket att hålla koll på, kan du underlätta flytten och få ett mindre stressmoment, genom att anlita en flyttfirma. I och med att flyttfirmor skiljer sig i priser och tjänsterna de erbjuder, lönar det sig att jämföra olika flyttfirmor. Du kan enkelt jämföra flyttfirmor, beskriva hurdan flytt det är frågan om och lämna en offertförfrågan på Flyttjakt.nu.

 1. Lämna en offertförfrågan>>
 2. Jämför erbjudanden du får och läs recensioner om flyttfirmor.
 3. Ifall du hittar en passlig flyttfirma, kan du enkelt välja den via nättjänsten.

  Testa Flyttjakt.nu genom att lämna en offertfrågan !

Flytta till Danmark- En checklista:

 • Du behöver som nordisk medborgare varken arbets- eller uppehållstillstånd.
 • Du har rätt att bli folkbokförd ifall din vistelse är 3-6 månader. Du har en skyldighet att bli folkbokförd om din vistelse är över 6 månader.
 • När du folkbokför dig får du ett danskt personnummer.
 • Anmäl din flytt till din hemkommun senast efter 5 dagar.
 • Kontakta Skattestyrelsen, de upprättar ett skattekort åt dej.
 • Beställ MitID, det fungerar som din elektroniska identitet.
 • Du är sjukförsäkrad om du arbetar eller bor i Danmark. Du får även ett “sundhetskort”.
 • Du är i regel socialförsäkrad i det land du bor eller arbetar i.
 • Om du har med dig din bil vid flytten, måste du registrera den i Danmark inom 30 dagar efter din flytt.
 • Ordna de nödvändiga försäkringarna, det finns vissa som är obligatoriska i Danmark.
 • Glöm inte bort att meddela din flytt till Skatteverket och Försäkringskassan i Sverige.
 • Jämför flyttfirmor och anlita flytthjälp via Flyttjakt.nu

Med hjälp av denna checklista hoppas vi att du får en lyckad flytt till Danmark!
Vi har även andra flyttguider och tips som kan vara nödvändiga för dig. Flyttar du till exempel utomlands med barn? Eller funderar du på hur du får tag i flyttlådor och vilka rekommenderas att använda? Ta gärna del av våra inlägg som dessa och många fler.

Tipsa en vän

Punkter från flyttguider och tips