Med “tjänsten” menar vi Flyttjakt.nu -webbtjänsten som erbjuds av Flyttjakt AB, s.k. “Företaget”, där Företaget mäklar offertförfrågan till Tjänsteleverantören i Företagets register. Med “Tjänsteleverantören” menar vi företaget som genomför beställningar och med “Beställaren” menar vi den privatpersonen eller det företaget som skickar en offertförfrågan. Med “Användaren” menar vi både Tjänsteleverantören och Beställaren, både tillsammans eller separat beroende på sammanhanget.

Användarvillkor

Användarvillkor gäller alla som använder tjänsten. Villkoren uppdaterades sist 2019.05.24.

Allmän information

Att lämna en offertförfrågan i tjänsten är kostnadsfritt och du är inte bunden till att beställa en flyttjänst. Beställaren behöver en fungerande e-postadress.

Acceptering och förändring av användarvillkor

Beställaren accepterar tjänstens användarvillkor genom att lämna en offertförfrågan på tjänsten. Tjänsteleverantören accepterar tjänstens användarvillkor när den anslutar sig till tjänsten.

Tjänsten har rätt till att ändra användarvillkoren när den meddelar det på tjänstens webbsida. Användaren accepterar förändringarna när hen använder tjänsten nästa gång.

Offertförfrågan

Beställaren ska lämna offertförfrågan i tjänsten med rätt och verklig information. Företaget har rätt till att radera Beställarens offertförfrågan om det misstänks att Användaren bryter mot denna regeln.

Beställarens information publiceras inte på webbsidan. Generell information från offertförfrågan kan visas på webbsidans offentliga sidor. Det är dock inte möjligt att identifiera Beställarens identitet eller kontaktinformation från denna information.

Avtal

Användarna får ingå i avtal mellan varandra och själv bestämma innehållet av avtalet.

Beställaren är bunden att meddela tjänsten om avtalen och flyttningar som hen har gjort med tjänsteleverantören i tjänsten.

Om ett bestämt avtal mellan parterna inte genomförs eller ett parti inte agerar som avtalades har tjänsten ingen plikt att hitta en ersättande avtalsparter eller ge ekonomisk ersättning.

Tjänsten kan meddela beställarens kontaktinformation och annan information som beställaren har angett på sin offertförfrågan på tjänsten till tjänsteleverantören när det krävs för smidig funktionering för flyttfirman.
Tjänsteleverantören kan kontakta beställaren genom tjänsten, på telefon och/eller e-post.

Andra avtal

Genom att använda tjänsten och ingå i avtal som erbjuds av tjänsten är användaren bunden att inte gå in i andra avtal som krockar med tjänstens användarvillkor.

Företagets allmänna ansvarsbegränsning

Tjänsten erbjuder en handelsplats för externa avtal. Tjänsten arbetar som en mäklare mellan parterna, men är själv inte ett parti i avtalet mellan beställaren och flyttfirman.

Tjänsten ansvarar inte för giltigheten av information som meddelas mellan beställaren och flyttfirman. Tjänsten har ingen möjlighet eller ansvar att kontrollera kvaliteten och lagligheten av avtalen eller arbetet och kontrollera att det bestämda arbetet blir genomförd rätt eller att beställaren betalar enligt avtalet.

Tjänsten har rätt att avbryta tjänsten på grund av uppdateringar och stänga tjänsten vid behov. Möjliga avbrytningar av tjänsten meddelas till kunderna i förhand. Företaget ansvarar inte över möjliga skador som uppstår på grund av avbrytningen av tjänsten.

Material som har tillagts av användarna

Användaren har inte rätt att lägga till information eller annat innehåll på tjänsten som är störande, olagligt eller kan kränka ett tredje parts rättvisa (till exempel ett registrerad varumärke, patent eller annan liknande immaterialrätt). Företaget är inte ansvarig ifall sånt innehåll har tillagts av en användare av tjänsten. Företaget har rätt till att omedelbart ta bort innehåll som bryter mot den tidigare nämnda regeln.

Recensioner

Beställaren har rätt till att skriva recensioner om tjänsteleverantören på tjänsten. Företaget erbjuder endast en teknisk plattform för skrivandet av recensioner och är inte ansvarig över recensionerna.

Beställaren ansvarar själv över sina recensioner, till exempel, men inte begränsad till att recensionen är skriven enligt Användar- och Avtalsvillkoren och i god stil. Recensionens
skrivare är skyldig att ersätta skadorna fullständigt om hen har brutit mot tredje partens rättigheter, till exempel men ej begränsat till upphovsrätt, varumärke, patent och/eller byteshemlighet eller publicerar felaktig, vilseledande och/eller kränkande information.

Recensionen ska skrivas i lämplig stil. Kränkande, hånande, hotande och/eller störande språk är inte tillåtet. Recensionen ska handla om tjänsteleverantörens yrkesskicklighet och beställarens kundupplevelse. Recensionen ska inte innehålla någons personliga drag, flyttfirmans rykte och/eller jämförelser med flyttfirmans konkurrenter.

Recensionen ska grundas på skrivarens personlig erfarenhet. Recensionen ska vara opartisk. Recensionen får inte skrivas i samarbete med beställarens och tjänsteleverantörens gemensamma vän, partner och/eller en konkurrent som delar gemensam intresse.

Recensionen får inte skrivas för att försämra en annan tjänsteleverantörs försäljningar. Recensionen ska inte innehålla webbadresser eller linker.

Recensionen ska inte innehålla material som kränker någon annans personlig integritet och/eller annans rättigheter. Recensionen ska skrivas av själva bedömaren och den får inte kränka någons upphovs- eller annan rätt.

Om det har publicerats kränkande, irrelevant och/eller en annars olämplig recension på tjänsten kan företaget informeras om detta på e-postadressen info@flyttjakt.nu.

Skatter, försäkringar och beställaransvar

Tjänsteleverantören ansvarar själv över sina skatter, försäkringar och andra möjliga beställaransvar relaterad till avtalen.

Tjänstens innehåll, information och användbarhet

Informationen, programvara, varor, tjänster och annat innehåll på tjänsten är företagets egendom, förutom upphovsrättsskyddat eller annan immateriell material som användarna har möjligtvis lagt till på tjänsten. Kopiering, redigering, försäljning eller annan utnyttjande av material som tillhör tjänsten är förbjudet utan tillstånd av företaget. Enskilda användaren har rätt att ta bort sin information och immateriell skyddat material från tjänsten när som helst genom att skicka en skriftlig begäran till företaget.

Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren tillämpas till alla tjänstens tjänsteleverantörer. Villkoren uppdaterades sist 2019-06-04.

Läs avtalsvillkoren för Tjänsteleverantören (flyttfirman)