Register- och dataskyddspolicy

Flyttjakt AB:s register- och dataskyddspolicy enligt EUs allmänna förordning om dataskydd (GDPR).
Skriven 2019-08-09. Senaste ändringen 2019-08-09.

Personuppfigtsansvarig

Flyttjakt AB (559323-2266)
info@flyttjakt.nu

Namnet av registern

Flyttjakt.nu -webbtjänstens användarregister

Rättslig grund och syftet med hantering av personinformation

Enligt EU:s allmänna förordning om dataskydd är en rättslig grund för hanteringen av personinformation

  • Utförandet av ett kontrakt: Hanteringen av information är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt, jämförelsen av flyttfirmor och tjänster relaterade till flyttning.
  • Samtycke: samtycke som har fåtts i förväg. Användaren samtycker med webbsidans blankett. Samtycket tidsstämplas och dokumenteras.

Syften med hantering av personinformation är kontakt med kunder, leverering av tjänster och marknadsföring och distansförsäljning. Informationen kan dessutom användas för statistik och utvecklingen av tjänsterna på Flyttjakt AB. Flyttjakt AB har rätt till att använda och lämna information på register för användning enligt personuppgiftslagen.

Information används inte för automatiserade beslut eller profilering.

Registers informationsinnehåll (jämföraren)

Information som sparas i registret är: personens namn, telefonnummer, e-postadress och grundläggande information om sin nuvarande och nya adress. Användaren skriver informationen på webbsidans blankett.

Vi sparar personinformation så länge som det är nödvändigt till användning med syften som beskrivs i denna folder. När personinformation inte längre behövs raderas den automatiskt.

Registers informationsinnehåll (flyttfirman)

Företaganvändarens information: Företagets namn, FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress, webbadress, en beskrivning av företagsverksamhet och referenser eller en annan beskrivning om företaget.

Information som behövs för fakturering och inkasso. Information som behövs för att sköta kundrelationer, produkterna eller tjänster och deras start- och slutdatum.

Användarnamn och annan identifierande information. Händelseinformation om användarens verkan på webbtjänsten för utvecklingen av tjänsten.

Regelbundna datakällor

Informationen som sparas på registret fås från kunden när hen fyller i blanketten på webbtjänsten eller skickar tillägg på e-post.
Den automatiskt samlade datan från ärenden som användaren har gjort på webbtjänsten.
Offentliga register och webbtjänster.

Regelbunden inlämning av information och överföring av information utanför EU eller EES

Information förs inte över utanför EU eller EES.

Jämföringen utförs på offentlig, anonym information. Personinformation kan lämnas över till enskilda företag om användaren utför en funktion som kräver inlämningen av information. Om användaren till exempel vill kontakta eller välja en flyttfirma för att genomföra en flyttning. Efter användarens godkännelse kan information lämnas över till ett elbolag och ett nätverksabonnemangbolag för att uppdatera kontraktuppgifter.

Information kan lämnas över till förvaltning- och dotterbolag och överföras i ett affärsavtal.

Principer av registerskydd

Manuell material

  • Ingen manuell material

Information som behandlas på ADB

  • Registret är skyddat mot externa dataintrång med lämpliga tekniska system
  • Registret är möjligt att använda bara av personer som har användningen av registret som en del av sin arbetsbeskrivning
  • Användningen av registret övervakas med lämpliga användarnamn och lösenord
Inspektionsrätt och rätt till att fixera information

Varje person som är med i registret har rätt till att kontrollera sin information på registret och kräva fixering av felaktig eller bristfällig information. Om personen vill kontrollera informationen om hen eller fixering av sin information ska begäran skickas skriftligt till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be skickaren av begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden under tiden som står i EUs förordning om dataskydd (huvudsakligen inom en månad).

Andra rättigheter related till hantering av personinformation

En person som står på registret har rätt till att be om radering av information om hen som står på registret (“rätten till att bli glömd”). Den registrerade har andra rättigheter som står på EUs allmänna förordning om dataskydd, som begränsning av personinformation under vissa fall. Begäran ska skickas skriftligt till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be skickaren av begäran att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden under tiden som står i EUs förordning om dataskydd (huvudsakligen inom en månad).