Lägenhetsbesiktning – så här går de till vid in- och utflyttning

Ska du flytta ut eller in i en hyresrätt och funderar över din lägenhetsbesiktning? Vilka regler gäller och är det obligatoriskt att besikta lägenheten vid flytt? Hur är det om du ska sälja eller köpa en bostadsrätt? Varför är det viktigt att du får en kopia på besiktningsprotokollet? Fortsätt läsa för att få svar på dessa frågor!

Vad är en lägenhetsbesiktning? 

En lägenhetsbesiktning är ett tillfälle då man går igenom lägenheten och kartlägger eventuella repor och skador som uppkommit under den gångna hyrestiden. Det är bra att utföra en lägenhetsbesiktning både vid inflyttning och vid utflyttning. 

Besiktning av hyreslägenhet

Det är inte obligatoriskt att besikta en hyreslägenhet. Detta rekommenderas dock eftersom det är till båda parternas fördel. Då det gäller en hyreslägenhet är det hyresvärden som utför besiktningen, med eller utan hyresgästen. Det finns flera fördelar med att utföra en flyttbesiktning, många gör det för att:

 1. Säkerställa skicket: En besiktning vid utflyttning säkerställer att lägenheten lämnas i gott skick och att det inte finns några skador som behöver åtgärdas. Detta kan hjälpa hyresvärden att undvika onödiga kostnader för reparationer eller underhåll.
 2. Öka chanserna för ny hyresgäst: En väl underhållen lägenhet med minimala problem och skador kan öka chanserna för att hitta en ny hyresgäst snabbt. Om en lägenhet är i dåligt skick eller har problem som inte åtgärdats, kan det ta längre tid att hitta en ny hyresgäst.
 3. Undvika konflikter: En besiktning vid utflyttning kan minska risken för konflikter mellan hyresgästen och hyresvärden. Genom att besiktiga lägenheten tillsammans och dokumentera eventuella problem och skador kan båda parter vara överens om vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka kostnader som ska betalas av vem.
 4. Trygghet för hyresgästen: En besiktning vid utflyttning ger även hyresgästen trygghet i att eventuella problem eller skador som fanns i lägenheten vid inflyttning dokumenteras och inte kan åläggas hyresgästen att betala för.

Kontrollera lägenheten själv och kom ihåg besiktningsprotokollet

Om ingen besiktning har gjorts innan du flyttar in kan du insistera att det görs. Besiktningen dokumenteras i ett besiktningsprotokoll. I det skriver man alltså upp alla brister som lägenheten har. Det är smart att be om en kopia av besiktningsprotokollet för att själv kunna jämföra det med vad man själv ser i lägenheten. 

Även om din hyresvärd har gjort en lägenhetsbesiktning lönar det sig alltid att göra det själv också. Om du lägger märke till skador eller repor lönar det sig alltid att dokumentera detta. Ta foton, filma och meddela hyresvärden så att det finns bevis på att det inte var du som orsakade detta. På det viset blir du inte ersättningsskyldig för skador som fanns i lägenheten innan du flyttade in. Nya skador lönar det sig även att lägga till i besiktningsprotokollet.

boka lägenhetsbesiktning

Besiktning av köpt bostad

Då ett ägarbyte av en bostad är aktuellt finns det en så kallad undersökningsplikt för köpare. Detta innebär att du måste undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. För detta kan man anlita en besiktningsman. Detta är inte lika vanligt vid köp av lägenhet som vid köp av hus. 

Du är inte skyldig att utföra en överlåtelsebesiktning, men du har möjlighet till det. Detta görs av en besiktningsman som förutom bostaden även besiktar tomten som har teknisk betydelse för byggnaden.

Hur mycket kostar en överlåtelsebesiktning och vem betalar en överlåtelsebesiktning? Priserna varierar väldigt mycket beroende på vem som utför besiktningen, men i regel kostar det mellan 5 000-15 000 kr. Du som beställer besiktningen ska även betala den. Eftersom det finns olika upplägg för besiktningar är det viktigt att kolla upp vad just den besiktningen man bokar innehåller.

Vid köp av nyproduktion så görs en slutbesiktning, också kallad entreprenadbesiktning. Den ska göras när byggprojektet är klart och av en oberoende besiktningsman. Slutbesiktningen går ut på att kontrollera att arbeten gjorts på korrekt sätt.

Läs mer om köparens undersökningsplikt hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Normalt och onormalt slitage

Du har en vårdplikt som en hyresgäst vilket betyder att du ska se till att lägenheten du hyr hålls i gott skick. När man bor i en bostad, speciellt under en längre tid, är det dock naturligt att man lämnar en del spår efter sig. Vad räknas som normalt slitage i en lägenhet? Med normalt slitage menar man till exempel mindre repor i golvet, små fläckar och små hål i väggar efter tavlor och små hyllor. 

Större slitage än detta som till exempel stora och många hål i väggen, en vattenskadad parkett eller sprickor på fönstren räknas till onormalt slitage. Om det finns onormalt slitage i en hyreslägenhet är hyresvärden betalningsskyldig eller skyldig till att åtgärda slitaget själv.

Svaret på den vanliga frågan “Hur gör man med hål i väggen vid flytt?” kan då besvaras med att man vanligtvis inte måste göra något ifall hålen är få och små. En del hyresvärdar kan vara noga med att även små hål ska spacklas över för att besiktningen ska bli godkänd. Därför lönar det sig att kolla upp detta för att undvika konflikter senare.

Tänk på detta vid utflytt för att din lägenhetsbesiktning ska gå igenom

 • Kom ihåg att flyttstäda noggrant när du flyttar ut ur din lägenhet. Om du inte gör det ordentligt kan hyresvärden kräva att du betalar för en städfirma. Om du inte orkar eller har möjlighet till att flyttstäda kan du direkt anlita flyttstädning.
 • Täck över eventuella hål i väggen ifall din hyresvärd så önskar
 • Reparera eventuella skador om det inte rör sig om normalt slitage
 • Köp nya delar ifall t.ex. ett låda i kylskåpet har gått sönder eller om du tappat bort fönsterhandtaget
 • Lämna kvar alla bruksanvisningar som hör till lägenheten

Om du följer dessa tips kommer lägenheten säkert att gå igenom besiktningen! Om du har möjlighet kan det ändå vara bra att närvara under besiktningen så att ni genast kan reda ut eventuella oklarheter.

Kom igång med flytten via Flyttjakt

Vem vill inte få en så smidig flytt som möjligt? Har du funderat på att anlita en flyttfirma men inte hittat en som passar dina behov och önskemål? 

Flyttjakt hjälper dig att jämföra flyttfirmors offerter och omdömen gratis. Det enda du behöver göra är att:

 1. Lämna en offertförfrågan
 2. Jämför offerterna som trillar in i din e-post
 3. Om du hittar en passlig flyttfirma kan du diskutera med om flyttens detaljer direkt med flyttfirman

Lycka till med lägenhetsbesiktningen och flytten!

Tipsa en vän

Utdrag från flyttguider och tips